Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 3
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

J?zyki obce coraz cz???ciej znajduj? si? na li??cie wymaga?? pracodawców szczególnie w mi?dzynarodowych korporacjach. Ca??kowicie naturaln? spraw? jest znajomo??ci j?zyka angielskiego, który niezaprzeczalnie jest najpopularniejszy w wszystkich bran??ach. Wiele firm, które pragn? rozszerzy? swoj? dzia??alno??? decyduje si? na zapewnienie kursów j?zykowych dla swoich pracowników. Angielski dla firm Wroc??aw jest czasami kwesti? by? albo nie by?, wi?c warto rozwija? kompetencje ka??dego pracownika. Nie jest to skomplikowane zadanie. Wiele szkó?? j?zykowych posiada w swoich ofertach kursy „Angielski dla firm”. 

Zaj?cia mog? by? dopasowane do indywidualnych wymaga?? danej firmy. Bardzo popularne jest przeprowadzanie zaj?? na terenie zak??adu pracy co sprawia, ??e pracownicy nie musz? po pracy jecha? do szko??y j?zykowej. Cena kursu zale??na jest od liczby godzin zaj?? oraz pracowników, którzy b?d? ucz?szcza? na ten kurs. Z pewno??ci? jest to bardzo dobra inwestycja, która mo??e pomóc w rozwoju pracowników, którzy bez w?tpienia to doceni? jak i samej firm!