Menu
 Login:
 Has┼éo:
 
 Rejestracja
 Zapomnia┼ée┼Ť has┼éa?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm─?
Dodaj swoj─? firm─? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list─? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi─?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz─?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi─?biorcow:

Prosty program do faktur

Fundusze unijne szans─? na rozw??j wroc??awskich firm

Autor: admin Data: 2013-12-20 14:26:55

Wroc??awNie jest ??adn─? tajemnic─?, ??e fundusze unijne jakie do tej pory zosta??y rozdane w Polsce przyczyni??y si─? do rozwoju wielu krajowych firm które w dobry sposób zagospodarowa??y te ??rodki. Ze wzgl─?du na now─? transz─? przys??uguj─?c─? Polsce pojawia si─? nadzieja na jeszcze dynamiczniejszy rozwój firm które otrzymaj─? wsparcie finansowe. Nie jest istotny profil dzia??alno??ci je??li chodzi o pocz─?tkow─? faz─? sk??adania wniosku. O dofinansowanie mo??e star─? si─? ka??dy kto prowadzi w??asne przedsi─?biorstwo.

W zwi─?zku z tym wiele firm dzia??aj─?cych na terenie Wroc??awia nastawia si─? na szeroko id─?cy strumie?? pieni─?dzy z unijnej kasy. Czy s??usznie? Raczej tak bowiem ju?? pod koniec przysz??ego roku wroc??awskim przedsi─?biorcom zostan─? przydzielone ??rodki na rozbudow─? i rozwój inwestycji w obr─?bie firmy. To stwarza mo??liwo??─? inwestycji w ró??ne aspekty dzia??alno??ci. Przyk??adowo firma zajmuj─?ca si─? bran??─? internetow─? mo??e postara─? si─? o dotacje na nowy sprz─?t komputerowy z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Takie wsparcie mo??e przyczyni─? si─? do szybszego rozwoju firmy a w d??u??szej perspektywie do stworzenia nowych miejsc pracy przez przedsi─?biorce. Z tego powodu Unia Europejska chce nadal wspiera─? przedsi─?biorczo??─?. Wobec tego Wroc??aw ma szans─? zosta─? nawet liderem je??li chodzi o po??ytkowanie unijnych pieni─?dzy w Polsce.

Ocena: 3.3 Głosów: 4660

Brak komentarzy!

Komentowanie dost─Öpne dla zarejestrowanych u┼╝ytkownik├│w