Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

Przeprowadzki Wroc??aw

Znalezienie firmy, która pomo??e nam w czasie przeprowadzki we Wroc??awiu nie jest ??atwym zadaniem, w szczególno??ci je??li mówimy o przeprowadzce mi?dzynarodowej. W takim przypadku musimy wzi?? pod uwag? dok??adne sprawdzenie wiarygodno??ci firmy. Rozs?dnie by??oby sprawdzi? lata funkcjonowania firmy na rynku mi?dzynarodowym oraz poszuka? opinii na temat oferowanych us??ug. Kolejnym istotnym krokiem w wyborze firmy jest sprawdzenie polisy ubezpieczeniowej na prowadzenie transportu mi?dzynarodowego.

Przeprowadzki

Po wybraniu odpowiedniej firmy warto zapozna? si? równie?? z dokumentami, które nale??y przygotowa?. Niektóre rodzaje ??adunków wymagaj? specjalnych procedur administracyjnych. Je??eli trafisz na do??wiadczon? firm? prawdopodobnie b?dziesz móg?? odnale??? równie?? t? ofert? w proponowanych us??ugach. Kolejnym krokiem jest za??adowanie mienia na ci???arówk?, która powinna by? dobrze zabezpieczona na czas transportu. Po przetransportowaniu wszystkich rzeczy firma powinna zaj?? si? ich rozpakowywaniem. Koszt przeprowadzki waha si? w zale??no??ci od ilo??ci przewiezionych rzeczy oraz odleg??o??ci. Przy odleg??o??ciach do 20 km koszt przprowadzki ma??ego mieszkania nie powinien przekroczy? 1500-2000 z??.