Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
Budownictwo [7]
Dom i Ogr??d [1]
Edukacja [0]
Elektronika [1]
Hurtownie i sklepy [2]
Instytucje publiczne [0]
Internet i Komputer [1]
Motoryzacja [2]
Nieruchomo??ci [1]
Prawo i finanse [3]
Producenci [0]
Przemys?? [0]
Rozrywka i kultura [0]
Sport i rekreacja [0]
Transport [0]
Turystyka [0]
Us??ugi [4]
Zdrowie i uroda [4]
Statystyki
Online: 2
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 24
Dodaj Firm?
Dodaj swoj? firm? ju?? dzisiaj do naszego katalogu firm wroc??awskich!
Partnerzy:

Przedstawiamy list? partner??w naszego serwisu:
- Agencja interaktywna LTB Wroc??aw
- Kancelaria adwokacka Szczerski
- Aitik Wroc??aw - outsourcing it
- Dom meblowy Domar
- Pizzeria Domium
- Magazyny DCHRS Wroc??aw
- Portal Katalog Przedsi?biorstw
- Lista klinik esperal we Wroc??awiu
- Urz?d Miasta Wroc??aw
- RoyalMaids - Tax-Pol - rozliczenie dochod??w z Holandii

Polecane dla przedsi?biorcow:

Prosty program do faktur

Regulamin

1. Regulamin okre??la zasady umieszczania wpisów na portalu bizneswroclawski.net

2. U??ytkownik za??wiadcza, ??e zapozna?? si? z regulaminem portalu i zgadza si? z wszystkimi jego podpunktami.

3. Wpisu mo??e dokonywa? ka??dy u??ytkownik o ile zg??aszana przez niego strona jest jego w??asno??ci?.

4. Zg??aszanie firmy do bazy odbywa si? poprzez wype??nienie formularza zg??oszenia dost?pnego na stronie. To jedyna droga przez która mog? by? umieszczane wpisy.

5. Wszystkie wpisy przez publikacj? podlegaj? moderacji.

6. Moderator mo??e nie zaakceptowa? wpisu i nie umie??ci? go na serwisie je??li nie spe??nia warunków regulaminu. Ponadto w??a??ciciel strony zastrzega sobie prawo do nie zamieszczenia zg??oszonego wpisu bez podania przyczyny.

7. Czas trwania moderacji nie jest okre??lony ramami czasowymi wi?c u??ytkownik musi si? liczy? z oczekiwaniem na zaakceptowanie wpisu.

8. Zg??aszane mog? by? jedynie firmy zarejestrowane we Wroc??awiu.

9. Ka??de zg??oszenie powinno by? wype??nione zgodnie ze stanem faktycznym.

10. Zabrania si? zg??aszania wielokrotnie tej samej firmy do serwisu.